Atual: Frei Wilmar

Ajudantes: Frei Flavio

 

2002: Frei Diogo Luís Fuitem

Ajudantes: Frei Hugo, Frei Adair, Frei Francisco; Frei Gilmar e Frei Jean

 

1983: Frei Roberto Tottoli

Ajudantes: Frei Antonio Molisani Teles e João Mamede Filho

 

1978: Frei Diogo Luis Fuitem

Ajudantes: Frei Décio Pires, Frei Sebastião Pereira e Frei Benedito Ballio Prado

 

1977: Frei Geraldo Monteiro

Ajudantes: Frei Vittorio Valentini